Shërbimet tona

Исхраната на животните игра главна улога во зачувувањето на нивното здравје. Но, покрај исхраната, постојат и многу други фактори коишто се важни за животните кои се чуваат на фарма. За таа цел, Гринагро нуди бесплатни услуги за своите клиенти, коишто обезбедуваат целосна грижа за животните и зголемени приноси на фармата.

Këshilla veterinare

• Këshilla veterinare lidhur me parandalimin
e sëmundjeve dhe vaksinimin
• o Këshilla për rezultate me të mira dhe
për mirëqenien e kafshëve ose bagëtisë

Këshilla menaxhimi

• Organizim të fermës për rezultate më të mira
• Risi lidhur me ushtrimin e aktivitetit të fermës

Plan ushqimi

• Receptura lidhur me ushqimin, sipas lëndës së parë të cilën e përdor ferma
• Prodhim të koncentrateve dhe ushqimeve të përgatitura sipas nevojave të fermës

Kontroll të lëndës së parë

• Testimi laboratorik
lëndëve të para të përdorura në
ushqim të plotë

Analiza e fermës

• Vlerësim të kafshëve dhe kushteve
në të cilat mbahen ato

• Këshilla veterinare lidhur me parandalimin
e sëmundjeve dhe vaksinimin
• o Këshilla për rezultate me të mira dhe
për mirëqenien e kafshëve ose bagëtisë
• Organizim të fermës për rezultate më të mira
• Risi lidhur me ushtrimin e aktivitetit të fermës
• Receptura lidhur me ushqimin, sipas lëndës së parë të cilën e përdor ferma
• Prodhim të koncentrateve dhe ushqimeve të përgatitura sipas nevojave të fermës
• Analiza laboratorike të lëndës së parë që përdoret
për prodhimin e ushqimeve të bagëtisë
• Vlerësim të kafshëve dhe kushteve
në të cilat mbahen ato

Me Greenagro Ju gjithmonë keni në dispozicion një ekip me nutricionistë, veterinarë dhe menaxherë me përvojë.

Shiko të gjitha shërbimet