Производи

Асортиман на производи премикси за живина, крави и останати животни

Гринагро произведува премикси за сите животни кои се одгледуваат фарма, и тоа според потребите на фармата:
живина (кошки, бројлери, мисирки, препелици), крави, свињи, овци, кози, риби, зајци и полжави.

Во нашиот тим имаме нутриционисти, кои се специјализирани за исхрана на одредени категории животни. По извршената анализа на фармата, состојбата на животните и основните суровини за исхрана, нашите нутриционисти подготвуваат специјално осмислена рецептура на премикс за секоја фарма. За подетални информации Ве молиме контактирајте нѐ.