Produktet

Shumëllojshmëri të produkteve premixes për shpendët , kafshët dhe kafshët e tjera

Greenagro prodhon koncentrate dhe ushqime për të gjitha llojet e kafshëve që ruhen në fermë, sipas nevojave të fermës:
shpendë (pula, zogj, gjela deti, shkurtëza), lopë, derra, dele, dhi, peshq, lepuj, kërmij.

Ne në ekipin tonë kemi nutricionistë, të cilët janë të specializuar për ushqimin e llojeve të caktuara të kafshëve. Pas analizimit të fermës, gjendjes së bagëtisë dhe lëndës së parë që përdoret për ushqim, nutricionistët tanë do të përgatisin një recepturë speciale për çdo fermë. Ju lutemi na kontaktoni për informata më të hollësishme..