Produktet

DELET DHE DHITË

Ushqimet dhe koncentratet e Greenagro kanë veprim të mirë tek delet dhe dhitë, si më poshtë vijon:

  • Ulin rrezikun e sëmundjeve;
  • Mundësojnë shumim të mirë deleve dhe dhive të reja;
  • Plotësojnë nevojat për vitamina dhe minerale;
  • Ndihmojnë delet dhe dhitë të kenë thumbra dhe gjinj të shëndetshëm dhe qime të bukur;
  • Pengojnë çrregullimet që mund të ndodhin si rezultat të mungesës së vitaminave dhe mineraleve

USHQIMI OVRR OVL OVZ
PËRSHKRIMI Ushqime për delet/dhitë në fazën e rritjes (qengjat/kecat) me:

· vitamina

· minerale

Ushqime për delet/dhitë me:

· vitamina

· minerale

Ushqime për delet/dhitë që nuk japin qumësht me:

· vitamina

· minerale

PËRFITIMET · Rritje ideale të peshës

· Forcim të imunitetit

· Rritje të sasisë së qumështit

·Rezultate optimale

· Parandalim të sëmundjeve dhe forcim të imunitetit

· Siguron efikasitetin reproduktiv

· Plotëson nevojën më të madhe për vitamina dhe minerale