Produktet

LOPËT

Zgjedhja e vitaminave dhe mineraleve cilësore dhe të balancuara mirë është kyçe për zhvillimin e mirë të lopëve. Reproduktiviteti dhe shëndeti, por edhe qumështi i lopëve, varen nga konsumimi i vazhdueshëm dhe i balancuar i vitaminave dhe mineraleve. Ushqimet e Grinagro plotësojnë ushqimin dhe koncentratet dhe ndihmojnë që lopët:

  • Të jenë me shëndet të mirë dhe nivel të lartë reproduktiviteti.
  • Të rriten dhe zhvillohen mirë dhe të konvertohet drejtë ushqimi.
  • Të kenë thundra të shëndetshme, gjinj të shëndetshme dhe fertilitet të rregullt.

 

USHQIMI Viçat Demat Lopët që milen Lopët pa qumësht
PËRSHKRIMI Ushqim për viçat me:

· vitamina

· minerale

Ushqimi para fazës së reproduktivitetit me:

· vitamina

· minerale

Ushqimi për periudhën e mjeljes me:

· vitamina

· minerale

Ushqimi për lopët pa qumësht me:

· vitamina

· minerale

PËRFITIMET · Stimulim të traktit digjestiv

· Rritje e shpejtë

·Zhvillim optimal

· Zhvillim të traktit digjestiv për tretje më të mirë të ushqimit gjatë periudhës së mëvonshme

· Zhvillim të gjëndrave të qumështit

· Përgatitje për të dhënë sasitë e pritura të qumështit gjatë periudhës së laktacionit

· Thumbra të shëndetshme

·  Përmirësim të karakteristikave

· Forcon imunitetin

· Përmirëson metabolizmin

· Vazhdon periudhën e dhënies së qumështit

· Përgatit lopën për laktacionin e plotë

· Përmirëson gjendjen e përgjithshme të lopës dhe stimulon rezervat e trupit për fillimin e laktacionit

· Siguron efikasitet reproduktiv