Производи

НЕСИЛКИ

Фармите за несилки имаат неколку цели:

  • Производство на што поголем број јајца со ефикасно искористување на храната
  • Висока јајчена маса (тежина на јајцато и кумулативно производство по несилка)
  • Стабилен квалитет и цврстина на лушпата

ГРИНАГРО ги исполнува овие цели така што ги анализира потребите на фармата, користените суровини и системот на чување, што и овозможува да изготви програма за исхрана. Со нашата програма на исхрана, во целост се искористува капацитетот на современата несилка за минимално време на формирање на јајцето и што подолг период  на перзистенција на висока несивост и максимална јајчена маса.

Од 1. до 18. седмица

Периодот на одгледување е многу важен и има најголемо влијание на иднината на несилката и нејзината несивост. Доколку пилињата не се развијат правилно и доволно, понатаму  здравствената состојба и производноста ќе бидат проблематични и ниски. За да се постигне оптимален и здрав раст, хранењето до пронесување го делиме во три фази. За секоја фаза имаме специјално изготвена рецептура на премикс, приспособена на потребите на пилињата – идните несилки.

 

  • До 10. седмица пилињата го развиваат своето тело до постигнување на целната телесна маса.
  • Втората фаза до 17. седмица јарките продолжуваат да ја градат својата маса и скелет, но треба да се внимава да не се претешки. Во оваа фаза клучен е постепен развој на телото и капацитетот на дигестивните органи.
  • Во крајната фаза од растот им се оформуваат репродуктивните органи и постигнуваат репродуктивна зрелост за отпочнување со производство на јајца.

 

 

ПРЕМИКС Пиле 1 Пиле 2 Јарка
ФАЗА 1.  до 4. седмица 5.  до 9. седмица Од 10. седмица до светлосна стимулација
ОПИС Премикс  стартер избалансиран  со:

· витамини

·микро и макроелементи

· аминокиселини

· ензими

Премикс  за раст избалансиран  со:

· витамини

· микро и макроелементи

· аминокиселини

· ензими

Премикс  за развој избалансиран  со:

· витамини

· микро и макроелементи

· аминокиселини

· ензими

ПРИДОБИВКИ  

· Добар старт

· Здрав развој

· Градење на потребната тежина во 5. и 6. седмица

· Здрав развој на органите

 

· Здрав раст на скелетот

· Развој на репродуктивните органи

· Подготовка на дигестивниот тракт за подобра консумација во периодот на несивост

 

Од 19. седмица

Периодот на несење јајца кај кокошките го делиме на три фази, зависно од возраста и потребите на организмот на несилката за да го достигне максимумот. Премиксите содржат витамини, аминокиселини, фосфати и други елементи чие учество се балансира во зависност од старосната категорија, состојбата и потребите на фармата.

Освен постоечките линии на прозиводи, Гринагро е во можност да произведе наменски приспособени производи – премикси според потребите на  фармата за постигнување на оптимална ефикасност за дадени околности и производни цели.

ПРЕМИКС Премикс  Нес – 1 Премикс  Нес – 2 Премикс Нес – 3
ФАЗА Од светлосна стимулација до 45. седмица Од 45. седмица до несивост под 80% Несивост под 80%
ОПИС Премикс за  несилки  избалансирани со :

· витамини,

· микро и макроелементи

· аминокиселини,

· ензими

· боја

Премикс за  несилки  избалансирани со :

· витамини,

· микро и макроелементи

· аминокиселини,

· ензими

· боја

Премикс за  несилки  избалансирани со :

· витамини,

· микро и макроелементи

· аминокиселини,

· ензими

· боја

ПРИДОБИВКИ · Преод од јарка кон несилка со избегнување на вообичаеното намалување на апетитот за време на раната несивост и подобрување на униформноста на јатото

· Постигнување формирање јајце за најкус период, за максимален процент на несивост

· Подготовка за одржување на висока несивост во долг период

· Одржување висок процент на несивост колку што е можно подолго

· Квалитетна лушпа на јајцето

· Одржување добар квалитет на лушпата за големите јајца

· Висока несивост во староста