Производи

Премикси Овци И Кози

Кај овците и козите, премиксите на Гринагро делуваат позитивно на нивното општо здравје, а воедно и:

  • го намалуваат ризикот од болести;
  • доведуваат до добар прираст кај подмладокот;
  • ги задоволуваат потребите од витамини и минерали;
  • придонесуваат за здрави чапунки, виме и убаво влакно;
  • ги спречуваат нарушувањата до кои може да дојде заради дефицит на витамини и минерали.

 

ПРЕМИКС ОВРР ОВЛ ОВЗ
ОПИС Премикс за овци/кози во раст (јагниња/јариња) со:

· Витамини

· Минерали

Премикс за овци/кози со:

· Витамини

·  Минерали

Премикс за засушени овци/кози со:

· витамини

· минерали

ПРИДОБИВКИ · Идеално за зголемување на тежина

· Јакнење на имунитетот

· Зголемена лактација

· Оптимални резултати

·  Превенција на болести и засилен имунитет

· Осигурува репродуктивна ефикасност

· Ја надоместува зголемената потреба од витамини и минерали