Производи

Премикси за крави

Изборот на квалитетни и добро избалансирани витамини и минерали се клучни за здрав развој на кравите. Репродуктивноста и здравјето како и млечноста на кравите зависат од континуирано и балансирано консумирање на витамини и минерали. Премиксите на Гринагро ги надополнуваат комплетните смески и со тоа придонесуваат кравите да:

  • имаат добро здравје и репродукција.
  • постигнат добар раст, развој и конверзија на храната.
  • одржуваат здрави чапунки, здраво виме и редовна плодност.

ПРЕМИКС Телиња тов Јуници Молзни крави Пресушени крави
ОПИС Премикс за тов со:

· витамини

· минерали

Премикс за пред старт на репродукција со:

· витамини

· винерали

Премикс за периодот на лактација со:

· витамини

· минерали

Премикс за пресушени крави со:

· витамини

· минерали

ПРИДОБИВКИ · Стимулација на дигестивениот тракт

·  Брз раст

· Оптимален развој

· Развој на дигестивниот тракт за подбра дигестија во подоцнежен период

· Развој на млечните жлезди

· Подготовка за висока млечност во периодот на лактација

· Здрави чапунки

·         Зголемени перформанси

· Го засилува имунитетот

· Го подобрува метаболизмот

· Го пролонгира производниот век

·  Ја подготвува кравата за комплетна лактација

· Ја заживува кравата и ги стимулира телесните резерви за започнување на лактацијата

· Осигурува репродуктивна ефикасност