Производи

Премикси за свињи

Фазата на одгледување на прасињата e клучен период за постигнување добри резултати. Во раната фаза на развојот најважно е да се воспостави добро функционален дигестивен систем. Тоа ќе обезбеди оптимален метаболизам.

За да се постигне максимално производство кај свињите, потребна е висококвалитетна исхрана и внимателно управување со фармата.

Одгледувањето свињи со правилна стратегија на исхрана придонесува за добри резулатати и економска исплатливост.

Сепак, кај свињите, како и кај другите животни, при развојот на стратегија за исхрана се битни условите на фармата, генетиката и техниката на хранење.
Затоа, Гринагро овозможува комплетна анализа на условите, суровините и потребите на фармата за да создаде соодветен премикс, кој ќе придонесе за максимален развој на свињите.

ПРЕМИКС Стартер Гровер Тов Маторици
ОПИС Премикс за одгој со:

· витамини

· микро и макроелементи

·аминокиселини

· ензими

Премикс за свињи со:

· витамини

· микро и макроелементи

·аминокиселини

· ензими

Премикс за тов на свињи:

· витамини

· микро и макроелементи

·аминокиселини

· ензими

Премикс за маторици со:

· витамини

· микро и макроелементи

·аминокиселини

· ензими

ПРИДОБИВКИ · Стимулација на дигестивниот систем

· Здрав и брз раст

· Ги намалува стресот и болестите

· Го стимулира апетитот

 

· Ја зголемува сварливоста на протеините преку додадените аминокиселини

· Издржлив скелет

·         Мускулатурна маса

· Ја надоместува зголемената потреба од витамини и минерали

· Добра породилна тежина на прасињата

· Издржлив скелет

·         Мускулатурна маса

· Големо производство на млеко

· Висок процент на плодност кај мајките

· Здрави прасиња после прасење