RRETH NESH

Grinagro është një nga kompanitë e para në tregun vendas që ka objekt aktiviteti ushqimin e bagëtive dhe koncentrate të këtij lloji. Që në fillimin e ushtrimit të aktivitetit të saj Grinagro nisi zbatimin e standardeve të larta dhe cilësisë së nivelit të lartë, lidhur me shitjen e koncentrateve dhe ushqimeve të bagëtisë të brendeve të njohura në nivel global.

 

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16

 

Funksionimi ynë shumëvjeçar dhe përvoja e fituar na mundësuan të fillojmë prodhimin tonë të koncentrateve jo të plota që përdoren si ushqim bagëtie. Produktet tona të ushqimit të drejtë kanë një qëllim konkret – të mundësojnë rezultate maksimale dhe produkte me cilësi të lartë për fermerët.

Bashkëpunimi ynë i rregullt me konsulentët e të gjithë botës ndihmon vazhdimisht zhvillimin tonë dhe na mundëson të jemi në hap me risitë në nivel ndërkombëtar, që ne i zbatojmë për produktet tona.

 

SHËRBIM I PLOTË

Elementet që e bëjnë kompaninë tonë të veçantë janë mbështetja e plotë dhe strategjia të cilën ne ua ofrojmë fermerëve. Për suksesin e një ferme nuk janë vendimtare koncentratet, por edhe faktorët e tjerë që ndikojnë në rezultatet. Për këtë arsye Grinagro gjatë përpilimit të planit lidhur me ushqimin e kafshëve të fermës vepron si më poshtë:

 1. Përgatit analizë mbi gjendjen e femrës
 2. Bën analiza laboratorike të lëndës së parë që e përdor fermeri konkret
 3. Përgatit receta sipas analizave të zhvilluara për koncentratet dhe ushqimin e plotë të bagëtisë
 4. Jep këshilla veterinare preventive
 5. Jep drejtime ose udhëzime lidhur me menaxhimin e fermës.

PROCES TEKNOLOGJIK I AUTOMATIZUAR

Përgatitja teknologjike e koncentrateve dhe ushqimeve të bagëtive ka karakteristika të veçanta që ndikojnë në cilësinë produktit final. Më poshtë janë dhënë vetëm një pjesë të faktorëve që ndikojnë në cilësinë e ushqimeve dhe koncentrateve:

 • Përbërës me cilësi të lartë dhe të zgjedhur me kujdes për koncentratet dhe ushqimet e bagëtive
 • Kontroll të kujdesshëm të pajisjeve moderne të kompanisë që përdoren në procesin e prodhimit, që nënkupton një sistem teknologjik të automatizuar
 • Pajisje me nivel të lartë saktësie lidhur me vlerësimin dhe përgatitjen e përzierjes homogjene
 • Kontrolle të rregullta laboratorike të lëndës së parë dhe produkteve të gatshme.

Me Grinagro fermerët kanë gjithmonë në dispozicion zgjidhjen e drejtë, që do t’u mundësojë rezultate maksimale dhe produkte me cilësi të lartë.

 • Përbërës me cilësi të lartë dhe të zgjedhur me kujdes për koncentratet dhe ushqimet e bagëtive;
 • Kontrolle të rrepta të prodhimit, teste laboratorike të lëndës së parë dhe produkteve të gatshme;
 • Proces teknologjik me sistem prodhimi të automatizuar;
 • Shërbim i plotë lidhur me kujdesin për kafshët e fermës;
 • Analizë e detajuar e nevojave të fermës.