SHËRBIMET

Ushqyerit e kafshëve luan një rol të madh në ruajtjen e shëndetit të tyre . Por, pavarësisht nga dietë , ka shumë faktorë të tjerë që janë të rëndësishme për kafshët e mbajtura në fermë . Për këtë qëllim, ofron Grinagro shërbime falas për klientët e saj , duke siguruar kujdes të plotë për kafshët dhe rritjen e yield-eve të fermës
o Ветеринарни совети за превенција
на болести и вакцинација
o Совети за подобри приноси
и благосостојба на животните
o Организација на фарма за подобри резултати
o Новитети во фармерството
o Рецептури за комплетна храна според суровините користени на фармата
o Производство на премикс, создаден според потребите на фармата
o Лабараториско испитување на суровините кои се користат во комплетната храна
o Процена на животните и условите во кои се чуваат животните

Me Greenagro Ju gjithmonë keni në dispozicion një ekip me nutricionistë, veterinarë dhe menaxherë me përvojë.