Нашите услуги

Исхраната на животните игра главна улога во зачувувањето на нивното здравје. Но, покрај исхраната, постојат и многу други фактори коишто се важни за животните кои се чуваат на фарма. За таа цел, Гринагро нуди бесплатни услуги за своите клиенти, коишто обезбедуваат целосна грижа за животните и зголемени приноси на фармата.

Ветеринарни совети

• Ветеринарни совети за превенција
на болести и вакцинација
• Совети за подобри приноси
и благосостојба на животните

Совети за менаџирање

• Организација на фарма за подобри резултати
• Новитети во фармерството

План за исхрана

• Рецептури за комплетна храна според суровините користени на фармата
• Производство на премикс, создаден според потребите на фармата

Испитување на суровини

• Лабараториско испитување на
суровините кои се користат во
комплетната храна

Анализа на фарма

• Процена на животните и условите
во кои се чуваат животните

• Ветеринарни совети за превенција
на болести и вакцинација
• Совети за подобри приноси
и благосостојба на животните
• Организација на фарма за подобри резултати
• Новитети во фармерството
• Рецептури за комплетна храна според суровините користени на фармата
• Производство на премикс, создаден според потребите на фармата
• Лабараториско испитување на суровините
кои се користат во комплетната храна
• Процена на животните и условите
во кои се чуваат животните

Со Гринагро добивате тим од искусни нутриционисти, ветеринари и менаџери коишто постојано стојат на Ваше располагање.

Види ги сите услуги